Obrázek stromu
Dřevo léčí
Metoda
Články
Zkušenosti
Zkušenosti
Odkazy
Kontakt


Z dostupné literatury jsem vytvořil a neustále rozšiřuji databázi, obsahující přes tisíc případů různého působení stromů a keřů na duševní, psychické a organické poruchy. Souběžně jsem připravil a podle potřeby doplňuji širokou sadu špalíků dřeva z více jak stovky dřevnatých rostlin, stromů a keřů. K měření geopatogenních zón a aury organizmu používám téměř výhradně specielní virgule. Metodu ověřuji na nejrůznějších druzích poruch a onemocnění zásadně na přání konkrétních klientů a po dohodě s nimi. Zkouším ji téměř pět let a výsledky mne neustále přesvědčují o tom, že jde o postup, který účinkuje. Výsledky zaznamenávám a řídím podle nich další používání špalíků pro konkrétní osoby. Vždy před aplikací vysvětluji, proč a za jakým účelem využiji ten, či onen druh dřeva. Pokud jsem u příslušného dřeva nalezl jakékoliv kontraindikace, vyhnu se jeho použití. Zásadně trvám na tom, aby byly dodržovány všechny léčebné postupy doporučené lékaři a upozorňuji, že použitá metoda dřevěných špalíků může být nejvýše dalším vhodným způsobem působení na zdraví. V převážné většině případů působí špalíky tak, že po jejich aplikaci dochází k významnému zlepšení zdravotního stavu a odeznívání potíží. Úspěch je podmíněn především správnou volbou špalíků a jejich kombinace. Velkou výhodou této metody je i kontrolovatelnost působení různých druhů dřeva. V průběhu působení dochází k "vybíjení" léčebné energie u těch druhů dřeva, které lidský organizmus "příjmul" a nechal na sebe pozitivně působit. Tato dřevíčka při příštím měření často zcela ztratí svůj potenciál, nebo ho významným způsobem ubude. To je signál o tom, že je organizmus upotřebil. Souběžně se ve většině případů zdravotní stav často i velmi výrazně zlepší. Zpětná vazba na působení je zde velmi zřetelná a umožňuje racionální působení na nemoc. Jsou bohužel i případy, kdy výsledný efekt je nedostatečný. Je jich malé procento a viditelně navazují na nevratné změny v organizmu. V dalším textu popisuji některé konkrétní případy z mé praxe, které ukazují na možnosti působení dřevěných špalíků při pozitivním ovlivnění zdravotního stavu.

Zajímavé je působení černého bezu a vrby na poúrazové stavy a otoky. Akutní úraz se ohlašuje jako energeticky přebytkové místo aury. Virgule je v této oblasti "odpuzována" od postiženého místa. Otok se hlásí jako energeticky nedostatkové místo aury. Virgule je v této oblasti "přitahována" k oslabenému místu. Ve dvou konkrétních případech šlo o akutní poúrazové stavy, kdy byla postižena úrazem kolena. Hybnost byla výrazně omezena a navíc oblast byla při zátěži značně bolestivá. V akutních stavech jsem pro výrazné hojivé působení na pohybový aparát zvolil přiložení špalíku černého bezu do středu oblasti indikované virgulí. Po správném přiložení špalíku se aura na daném místě vyrovnala do rovnovážného stavu. Špalík jsem přilepil netkanou nealergickou náplastí. Bolestivost se snížila a hybnost se zlepšila po několika hodinách působení špalíku. Došlo však k otoku ("voda v koleně"). Virgule hlásila postižení v místě na druhé straně kolena. Zvolil jsem vrbový špalík pro popsané silné "sací" působení vrby a její pozitivní působení na podobné stavy. Otok přes jednu noc opadl. Střídal jsem černý bez a vrbu cca po jednom dni. Během několika dnů potíže odezněly a stav se téměř normalizoval. Pro úplný návrat hybnosti je možno zkoušet rehabilitaci prostřednictvím některého dalšího vhodného dřeva (např. kalina, bříza, jehlice trnitá).

Na bronchální a astmatické potíže, zdá se, dobře zabírají jedlové, případně borové špalíky. Potíže se, vedle ztíženého dýchání a kašle, projevují i na virguli jako nedostatek energie. Virgule je v oblasti hrudní kosti "přitahována" a ohlašuje tak poruchu aury typu "jin". V prvém konkrétním případě se jednalo o opakované nástupy bronchitických záchvatů. Ke zklidnění docházelo vložením jedlového špalíku (orientovaného "jang") do středu indikované oblasti. Zklidnění se dostavovalo do deseti minut a bylo relativně trvalé (týden i více). Klientku ošetřuji prostřednictvím jedlových špalíků více jak dva roky. Od lokálního působení jsem přešel na používání kabelek zavěšených do středu hrudníku. Bezprostředně po aplikaci vždy dojde k velmi rychlému zklidnění poměrně závažných obtíží. Dřevíčka jedle podporovaná lípou a někdy modřínem vydrží asi tři až čtyři týdny. Poté se potíže vracejí. Při měření před výměnou za nová jsou stará dřevíčka zcela vyčerpaná. V druhém podobném případě, kdy však porucha nebyla zatím tak rozsáhlá, zabrala podobná aplikace tak, že potíže po několika výměnách zcela odezněly a nyní postačuje vzít si kabelku s dřívky jedle občas na několik hodin. V dalším konkrétním případě docházelo k pravidelnému nočnímu probouzení kolem druhé hodiny pro zhoršené dýchání. Dotyčná paní byla nucena vstát, odejít z lůžka a vysedávat v jiném místě bytu. Pod lůžkem zhruba v šíři hrudníku se vyskytovala ostře ohraničená geopatogenní zóna typu "jin". Pod matraci jsem vložil borový špalík orientovaný "jang". Zóna přestala působit v okruhu lůžka. Spánek se ihned od prvé noci uklidnil, noci se staly pocitově příjemnými a souběžně došlo ke zlepšení psychického stavu.

Třetí příklad ukazuje různorodé pozitivní působení jabloňového špalíku. Zdá se, že špalík z tohoto stromu vyrovnává psychické poruchy, působí na zlepšení spánku, ovlivňuje stav srdečního svalu, cukrovku a řadu dalších obtíží. Špalíků jabloně jsem využil k eliminaci geopatogenních zón se souběžným účinkem na některý související zdravotní problém. Tuto dřevinu používám vemi rád zejména pro její pozvolné a neagresivní působení a souběžné účinkyna několik dalších poruch jiného typu. V převážné většině těchto aplikací došlo k pozitivnímu ovlivnění spánku se souběžným zlepšením psychiky. Příkladem je muž, který po několika měsících nedobrovolného a předčasného probouzení nejpozději okolo páté hodiny ranní, prospal po instalaci jabloňového špalíku noc a celé následující dopoledne. Vzbudil se svěží, spokojený a psychicky vyrovnaný. Zdá se, že v několika případech zapůsobil jabloňový špalík pozitivně na stav srdečního svalu. Mohlo dojít k ovlivnění arytmií, zlepšení práce srdce i vyrovnání krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že ve všech případech, kdy jsem pro tuto oblast použil špalíků byly ovlivňované osoby v lékařské péči a užívaly předepsané léky, nelze jednoznačně tvrdit, že zlepšení stavu bylo zapříčiněno pouze popisovanou metodou. Je však zajímavé, že k němu došlo záhy po jejím použití, zatím co léčení před tím probíhalo dlouhodobě bez viditelných výsledků.

Dalším zajímavým příkladem je kuchař dlouhodobě trpící bolestmi v zádech vyvolanými poruchou v oblasti bederní páteře. Metodě příliš nevěřil, ale vzhledem k velkým potížím a dlouhotrvajícím bolestem, které hrozily tím, že nebude moci vykonávat své povolání, zkusil metodu špalíků. V oblasti bederní páteře byla pod virgulí zřejmá energetická nedostatečnost. Aplikací olšového špalíku došlo k velmi rychlé nápravě. Špalík nosí na krku už dva roky, snímá ho jen na noc a nedá na něj dopustit. Zhruba jednou za čtyři měsíce je špalík vyčerpán a je třeba ho vyměnit. Po celou dobu je muž nyní bez potíží.

Se zajímavými výsledky jsem se setkal i při působení na některé relativně banální nemoci jako jsou rýma, nachlazení, dispepsie a různé jednoduché bolestivé stavy po drobných úrazech. Zdá se však, že dřevíčka působí i na daleko závažnější poruchy, jako jsou dlouhodobé bolesti hlavy, různé typy migrén, neurózy, klimakterické potíže. Zkoušel jsem i působení ve velmi vážných případech selhávání paměti, kronovy choroby, RS a onkologických postižení. Výsledky se zdají být nadějné zejména tenkrát, kdy nezůstaly nevratné následky. Velmi nadějně vyhlíží i možnost působení na duševní zdraví a psychiku.

Práce s dřevěnými špalíky je velmi zajímavá a inspirativní. Použití špalíků lípy, aronie, jeřábu, černého rybízu, modřínu, ginkga, šeříku, hlohu, jalovce, tůje a dalších a dalších dřevin, stromů a keřů přináší nepřeberné množství aplikací. Jejich cílem je nastavení rovnováhy energií lidského organizmu a dosažení lepšího duševního, psychického i tělesného zdraví.

Další detailní informace naleznete např. v článku Použití dřeva stromů a keřů pro eliminaci vlivu geopatogenních zón a poruch aury na související zdravotní potíže metodou "DŘEVO LÉČÍ".