Obrázek stromu
Dřevo léčí
Metoda
Články
Zkušenosti
Zkušenosti
Odkazy
Kontakt


Je možno využít možnosti měření a harmonizace energetického obalu organizmu, které nabízí autor metody a těchto stránek. V tomto rámci je možno využít možností poskytnout osobní informace o metodě, osobních konsultací s autorem metody, který uskuteční měření energetického obalu organizmu a jeho harmonizaci prostřednictvím specifického působení špalíků různých druhů dřeva. Po konsultaci s autorem metody je možno dohodnout i individuální měření geopatogenních zón v místech trvalého pobytu a v případě výskytu těchto jevů i jejich vhodného odrušení s ohledem na zdravotní stav osob.

Vzhledem k časovým možnostem autora metody je třeba první konsultaci a návštěvu dohodnout osobně s ním na kontaktním spojení.