Obrázek stromu
Dřevo léčí
Metoda
Články
Zkušenosti
Zkušenosti
Odkazy
Kontakt


Odstínění geopatogenních zón
Dřevěné špalíky působí v místě výskytu geopatogenní zóny její zesílení nebo oslabení. Při správné polarizaci špalíku je možno dosáhnout odstínění zóny a uklidnění jejího působení na organizmus. Eliminace zóny může významným způsobem pozitivně ovlivnit prostředí, ve kterém jsme nuceni pobývat a tím nastolit energetickou rovnováhu organizmu.
Vliv na orgánové skupiny
Narušení energetického obalu těla signalizuje poruchu některého orgánu, nebo orgánové skupiny. Špalíky z různých druhů dřeva mohou změnit stav energetického obalu tak, aby se organizmu vrátila potřebná energetická rovnováha. Je třeba zvolit správný druh dřeva, nebo kombinaci dřev, vhodně je umístit a nechat je působit optimální dobu. Dřevo působí na buněčné úrovni, upraví funkční stav orgánů a harmonizuje jejich spolupráci.
Léčivý vliv stromů a keřů
Stromy a keře ukládají ve dřevní hmotě specifické energetické zásoby. Působení se vztahuje k různým druhům onemocnění. Vyplývá ze znalostí a zkušeností generací našich předků, kteří využívali léčivé síly stromů a keřů při léčení nejrůznějších zdravotních poruch, chorob a neduhů. Jejich zkušenosti podle herbářů, lidových receptů a tradovaných postupů jsou využity při konstrukci databáze, která popisuje více jak tisíc vztahů mezi dřevěnými špalíky a konkrétními poruchami zdraví.
Ovlivnění čaker
Odedávna se učenci orientálních zemí a kultur zabývali energetickými poli v lidském organizmu vytvářejícími rotující energetické shluky. Tyto shluky nazvali čákrami a přisuzovali jim schopnost centralizovat a uchovávat životní energii. Závady organizmu souvisejí s nedostatečnostmi v činnosti čáker, zejména jejich harmonickým vztahem a energetickým vyvážením. Poruchy energetického obalu organizmu, jak vyplývá z jiných částí teorie léčení dřevem, je možno ovlivnit špalíky různých druhů dřevin, které necháváme působit na organizmus buď lokálně (v místě výskytu energetické poruchy) nebo celkově (z určitých definovaných míst povrchu těla).